مدت دوره :

40 ساعت 

دوره الزامات امنیت سایبری در سیستم‌های کنترل صنعتی

شهریه :

تماس بگیرید