همکاری دراگوس با چندین شرکت در راستای ارائه خدمات امنیت سایبری در ICS

همکاری دراگوس با چندین شرکت در راستای ارائه خدمات امنیت سایبری در ICS

شرکت دراگوس در راستای شناسایی تهدیدات امنیتی در حوزه سیستم‌های کنترل صنعتی با شرکت‌های ThreatConnect، Recorded Future، ThreatQuotient و EclecticIQ  همکاری جدیدی را آغاز کرد.
"سرخیو کالتاگیرون، مدیر اطلا تا ازعات جاسوسی" دراگوس، گفت: "تهدید اینترنتی ICS واقعی است و در حال حاضر ممکن است هم به تجارت و هم به ایمنی زندگی لطمه وارد می‌کند. در واقع همه سازمان هایی که عملیات و پروسه های صنعتی را انجام می دهند باید از هوش تهدید ICS استفاده کنند.
در حال حاضر، کاربرانThreatConnect، Recorded Future، ThreatQuotient و EclecticIQ  می توانند به طور مستقیم با اضافه کردن یک  تهدید بحرانی از زیرساختی که شرکت دراگوس در  Dragos WorldView پیاده‌سازی کرده استفاده کنند. این قابلیت نه تنها نیاز به ورود به سیستم های چندگانه را کاهش می دهد، بلکه یک نمایه ساده از ارائه Dragos WorldView را فراهم می کند، از جمله:
۱- شناسایی و تجزیه و تحلیل تروجان مضمون ICS
۲- افشای اطلاعات و تجزیه و تحلیل آسیب پذیری ICS
۳- تحقيقات و بررسی رفتار دشمنان در حوزه  رفتار ICS
۴- گزارش تهدیدها تحلیلی و تفسیر حملات ICS 

 

مولف: ICSdefender

کد: 50016256

زمان انتشار: جمعه 19 مرداد 1397 12:27 ب.ظ

منبع: Dragos

تعداد نمایش: 177

ورود به سامانه


نام کاربری
گذر واژه
کد امنیتی

شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید