امنیت IIOT در نقاط نهایی

امنیت IIOT در نقاط نهایی

اطمینان از امنیت نقطه پایانی و یا سیستم نهایی در حوزه اینترنت اشیاء صنعتی و  یا همان IIOT در مقاله اخیر موسسه SANS بزرگترین نگرانی مطرح شده است. در واقع با در نظر گرفتن جامعه آماری تحقیق مدنظر که از 200 نفر از متخصصان سازمانهایی با جمعیت بین 1000 تا 50000 کارمند بوده این نتایج کسب شده است.

اکثریت (56 درصد) وصله‌های امنیتی را به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات امنیتی خود مطرح کردند، و تنها 40 درصد از آنها ادعا می کنند که به روز رسانی های امنیتی را برای محافظت از سیستم های IIOT اعمال می کنند.

در حقیقت، بسیاری از کارشناسان معتقدند، امنیت در نقطه پایانی و یا همان سیستم نهایی علاوه به نیاز به گذراندن ارزیابی‌های متناوب و وصله‌های امنیتی است، باز هم در معرض مخاطرات زیادی است که در مواجه شدن با آنها نیاز به تغییر فرهنگ کاربران و طراحان و مهندسین سیستم‌های نقطه پایانی در حوزه IIOT است. در واقع نمیتوان با اجرا و پیاده‌سازی راهکارها بصورت نصفه و نیمه انتظار داشت، تمامی سیستم‌های نهایی تا حد ممکن امن باشند. بخشی از امنیت مربوط به المان‌های UBA می‌باشد. 
البته بخشی از موارد مطرح شده، در پیاده‌سازی مراکز عملیات امنیت صنعتی/سایبری قابل انجام است و می‌توان به مکانیزم‌های تحلیل رفتار کاربر نیز در این زمینه اشاره نمود. اما بیشتر موارد مربوط به دانش و جدیت در پیاده‌سازی سیاست‌های امنیتی صحیح در کاربران، طراحان و مهندسین سیستم‌های صنعتی و البته نقاط پایانی می‌باشد که این مسئله با ایجاد چرخه بلوغ و آموزش و آگاهی رسانی قابل انجام است.

مولف: زهره محمدی

کد: 50016993

زمان انتشار: جمعه 23 شهریور 1397 09:53 ب.ظ

منبع: SANS

تعداد نمایش: 137

ورود به سامانه


نام کاربری
گذر واژه
کد امنیتی

شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید