آموزش پیکربندی و برنامه‌نویسی PLC S7

آموزش پیکربندی و برنامه‌نویسی  PLC S7

امروزه کنترل دیجیتال در اموری چون نفت، گاز، پتروشیمی، خودروسازی، دستگاههای CNC ، نساجی و... کاربرد فراوان دارد. همانطور که میدانید سیگنالها به دو دسته دیجیتال و آنالوگ تقسیم بندی میشوند. بنا به تعریف کمیت آنالوگ کمیتی است که مقدار آن میتواند در بازه ی خاصی تغییر کند. و کمیت دیجیتال به کمیتی میگویند که فقط دارای دو وضعیت است.به عبارت دیگر سیگنال دیجیتال سیگنالی ا ست که فقط می تواند دو مقدار 0 یا 1 )که بیانگر قطع یا وصل بودن است( را داشته باشد . آنالوگ بر خلاف دیجیتال فقط دو وضعیت ندارد. سیگنال آنالوگ سیگنالی ست که دارای مقادیر مختلف است. مثلا یك ولتاژ متغیر، یك سیگنال آنالوگ است. در تمام سیستمهای دیجیتال، سیگنالها تنها دو مقدار 0 یا 1 داشته و دودویی نامیده میشوند. لذا نخستین گام در شناخت یك سیستم دیجیتال، آشنایی با دستگاه اعداد دودویی است.
انواع سیستمهای عددی مورد استفاده در PLC عبارتند از:

  • اعداد Decimal

  • اعداد Binary

  • اعداد BCD

  •  اعداد Hex

سیستم عددی دسیمال
سیستم عددی دسیمال همان نمایش اعداد در مبنای ده میباشد که در زندگی روزمره ی خود از آنها استفاده میکنیم. در این مبنا کلیه اعداد با ترکیبی از عددهای 0 تا 9 به وجود می آیند. در این اعداد، هر رقم دارای ارزش خاصی است که یکان ) ،) دهگان) (، صدگان ) ( و... نام دارند.

سیستم عددی باینری
همانند مبنای ده، در اعداد مبنای 2 نیز هر رقم دارای ارزش خاص خود است. در این اعداد تنها رقمهای 0 و 1 وجود دارند. این مبنا اساس کار کامپیوترها و کنترل کنندههای دیجیتال است. به هر رقم در این مبنا یك بیت میگویند. هر هشت بیت تشکیل یك بایت و هر دو بایت تشکیل یك Word میدهند. هر دو Word نیز تشکیل یك Double Word میدهند. به عبارت دیگر داریم :
برای تبدیل یك عدد از مبنای دهدهی به مبنای باینری کافی است عدد مورد نظر را بر 2 به صورت متوالی تقسیم نماییم. این کار را تا جایی ادامه میدهیم که خارج قسمت از 2 کوچکتر شود. این خارج قسمت، پر ارزشترین بیت عدد باینری معادل است. لذا ابتدا این عدد را نوشته و پس از آن باقیماندهها را از انتها به ابتدا به عنوان بیتهای با ارزش کمتر درج میکنیم. برای تبدیل یك عدد از مبنای باینری به مبنای دهدهی نیز کافی است ابتدا حاصلضرب هر عدد در ارزش آن را نوشته و سپس
حاصلضربها را با هم جمع نمود .
سیستم عددی BCD
در این سیستم هر چهار رقم باینری به صورت یك عدد دسیمال نمایش داده میشود. در واقع هر چهار رقم باینری در کد BCD به یك عدد دسیمال تبدیل میشود. از قرارگیری اعداد تبدیل شده، یك عدد چند رقمی حاصل میشود.
سیستم عددی (Hexadecimal )
اگر رقمهای یك عدد باینری را از سمت راست در دستههای 4 تایی جدا کنیم و برای هر 4 رقم یك عدد معادل قرار دهیم، عدد هگز ایجاد میشود.

برای مطالعه کامل سند پیش‌رو لطفا اینجا کلیک کنید...

مولف: حیدر هژبریان

کد: 50014179

زمان انتشار: چهارشنبه 11 بهمن 1396 08:30 ب.ظ

تعداد نمایش: 360

ورود به سامانه


نام کاربری
گذر واژه
کد امنیتی

شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید