مدت دوره :

28 ساعت

دوره امنیت سایبری در زیرساختهای حیاتی برق و انرژی الکتریکی

شهریه :

تماس بگیرید.